انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

اسحاق رسولی سرابی                           

مرتبه علمی:مربی(بورسیه دکترا)

پست الکترونیکی :

e_rasouli_sarabi@iaushab.ac.ir

 

مقالات کنفرانس

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

بررسي علائم عمودي و ارائه ضوابط پيشنهادي جهت جانمايي مناسب علائم عمودي در آزادراه‌ها و حاشيه آن

 

كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهر ی مشهد

اسفند 1385

 

استراتژي‌هاي قابل اجرا در زمينه سيستم‌هاي مديريت حمل و نقل در بحث تغيير در تقاضاي سفرها در حمل و نقل شهري در كلان شهر تبريز

 

سومين كنگره ملي مهندسي عمران- دانشگاه تبريز

 

ارديبهشت 86

معرفي كاربردهاي عمده سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي در حمل و نقل شهري

دانشگاه شمال

شهريور 86

آشنايي با نقش سواحل جنوبي درياي خزر در حمل و نقل جاده‌اي و بررسي علل عمده وقوع تصادفات برون شهري در اين منطقه و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت كاهش آن

دانشگاه آزاد بندرانزلی

اسفند 86

بررسي نواقص مشاهده شده نيازمند به ساماندهي و ارائه ضوابط موردنياز در استفاده از تجهيزات ايمني راه‌ها و حفاظ‌ها و ضربه‌گيرها

چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران- دانشگاه تهران

ارديبهشت 87

نقش بازرسي ايمني راه‌ها در جهت افزايش ايمني جاده‌اي كشور و كاهش تصادفات - چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران كشور

دانشگاه سمنان

شهريور 87

بررسي عمده‌ترين پتانسيل‌ها و امكانات بالقوه بمنظور جذب سفر به منطقه ارسباران در جهت توسعه سيستم‌هاي خدماتي حمل و نقلي در اين ناحيه

دانشگاه آزاد اهر

مهر 88

ارائه سياست‌ها و راهكارهاي مناسب جهت بهبود مديريت سيستم حمل و نقل درون شهري در كشور-کنفرانس ملی مهندسی و

 مد یریت زیرساختها

دانشگاه تهران

آّبان 88

بررسي عمده­ترين موانع  سرمايه­گذاري در بخش حمل و نقل و ارائه راهکارهايي براي کاهش آنها

دانشگاه تهران

آّبان 88

نقش و تأثير نگهداري راههاي زميني در افزايش كيفيت بهره‌برداري از آنها- کنفرانس ملی مهندسی و مد یریت زیرساختها

دانشگاه تهران

آّبان 88

بررسي علل رسوب كانتينر در اسكله شهيد رجايي و ارائه راهكارها جهت حل مشكل-يازدهمين همايش صنايع دريايی ايران

جزيره کيش

آبان 88

 

بررسی وضعیت موجود پارکینگ ها وظرفیت آنها در شهر تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

آبان 89

 

اصول وسیاست گذاری های مناسب فراهم آوردن دسترسی ها در بحث حمل  ونقل

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

آبان 89

بررسی چگونگی تهیه گزارشات کتبی وشفاهی در ارایه اطلاعات مطالعات ترافیک

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

آبان 89

مطالعه وبررسی وضعیت حمل ونقل دریایی در دریاچه ارومیه وشرایط و وضعیت فعلی حاکم بر آن

جزيره کيش

آبان 90

An analysis to road safety in roads of Khorasan province in recent years

Mashhad

May2011

معرفی انواع جديد صفحات منعکس کننده نور در شب برای استفاده در

جاده های ايران

مشهد

بهمن 91

Introduction of strategic situation of IRAN from the viewpoint of possible application of its transportation potentials

10th International conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation-athens

2008

Analyzing the man causes of non-urban accidents in road transportation of IRAN and measures taken for its reduction

10thInternational conference onApplications of Advanced TechnologiesinTransportatio/Athens

2008

 

 

A review of level of energy consumption in the

transportation sector in Iran and policies for reduction in the energy consumption in this sector

 

 

 

 

8th International conference on sustainable energy-germany

 

 

 

 

2009

 

Introduction to methods and technologies applied for reduction of energy consumption in transportation sector and air pollution in Iran

International conference on urban, regional planning and transportation-paris

2010

"Introducing the main factors of accidents on the road of Iran and studying its causes and strategies applied to decrease it

International conference on urban, regional planning and transportation-paris

2010

An introduction to Major challenges of Urban Transportation in Metropolises of Iran

17th International conference on urban planning,regional development and information society-vienna

 

2012

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.