انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

اسحاق رسولی سرابی                           

مرتبه علمی:مربی(بورسیه دکترا)

پست الکترونیکی :

e_rasouli_sarabi@iaushab.ac.ir

 

مقالات ژورنال

عنوان

نام نشریه

تاریخ

-" An analysis to energy consumption rate in road transportation sector of iran and introduction policies of fuel consumption management in recent years

science direct

2011

ارایه روشهای کلی استخراج فواصل نصب تابلوهای قایم درراهها

(علمی ترویجی )تازه های ترافیک

1386

 

امتیازدهی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.