انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

اسحاق رسولی سرابی                           

مرتبه علمی:مربی(بورسیه دکترا)

پست الکترونیکی :

e_rasouli_sarabi@iaushab.ac.ir

 

سوابق شغلی

 

پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

کارشناس سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان آذربايجانشرقي

تبریز

1380

1380

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان آذربايجانشرقي

عضوهیات علمی تمام وقت (مربی پایه 7) گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحدشبستر

شبستر

1384

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

معاونت ومدیریت گروه عمران دانشگاه

شبستر

1388

1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

مجموعه فعالیتهای حرفه ای :

ردیف

شرح فعالیت

تاریخ

محل فعالیت

1

ریس هیات مدیره شرکت هرم علم˓فن واندیشه

1390-ادامه دارد

تبریز-خیابان دانشگاه-کوی خرداد

2

دفترفنی پروژه عمرانی

1377-1382

شرکت پیمانکاری بتن پهنه تبریز(احداث مدرسه دوازده کلاسه)

3

دفترفنی پروژه عمرانی

1383

شرکت مهندسی آذرنهند تبریز(احداث برج یادمان)

4

دفترفنی پروژه عمرانی

1383-1387

شرکت پیمانکاری ایلکاپی تبریز(احداث ساختمان مرکزی بانک تجارت)

5

انجام مطالعات مشاوره

1388

شرکت مهنسی مشاور"ره سا طرح"(مطالعه محورمیانه-هروآباد

6

انجام مطالعات مشاوره

1391-1392

شرکت مهنسی مشاور"شمسینه راه"(مطالعات امکان سنجی ترافیکی پنجاه پروژه سرمایه گذاری شهرداری تبریز)

7

انجام مطالعات مشاوره

1392

شرکت مهنسی مشاور"شمسینه راه"(مطالعات امکان سنجی ترافیکی مجتمع تجاری شهرک خاوران)

8

انجام مطالعات مشاوره

1390-1392

شرکت مهنسی مشاور"مسیرگسترپژوهان"(مطالعات حمل ونقل  ترافیکی تبریز"

9

انجام مطالعات طراحی

1393

اصلاحات هندسی تقاطع(شهرستان بستان آباد)

 

سوابق فعالیت سازمانی :

عضويت در سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي و اخذ پروانه اشتغال به كار پاية 1 در رشتة مهندسي عمران و 2 در رشته مهندسی ترافيک

عضويت در هيئت رئيسه گروه تخصص ترافيك سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي در 2دوره

 

نايب ريس کميته آموزش سازمان نظام مهندسی استان آذربايجان شرقی

مدرس دارای پروانه آموزش دوره های ارتقای سازمان نظام مهندسی استان آذربايجان شرقی در رشته های مهندسی عمران وترافيک

داور علمی فصلنامه پيام ارک سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي

داور علمی پروژه های پژوهشی  سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي

عضویت درانجمنهای علمی و مهندسی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

جمهوری اسلامی ایران

1394

انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

اجمهوری اسلامی ایران

1394

انجمن مدیریت پروژه ایران

جمهوری اسلامی ایران

1394

سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

جمهوری اسلامی ایران

1377

 

امتیازدهی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.