انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

اسحاق رسولی سرابی                           

مرتبه علمی:مربی(بورسیه دکترا)

پست الکترونیکی :

e_rasouli_sarabi@iaushab.ac.ir

 

دروس آموزشی

نام دوره های آموزشی و دروس دانشگاهی

تاریخ اجرا

محل اجرا

کارگاه روش شناسی تحقیق در علوم مهندسی

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

کارگاه نحوه ارایه یک سمینارخوب

1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و دانشگاه آزاد اسلامی سمای تبریز

دروس:

راهسازی

اصول مهندسی ترافیک

مهندسی ترابری

اصول مدیریت ساخت

متره و برآورد

...

 

از سال 1383

دانشگاههای آزاد اسلامی شبستر

                          مرند

                            اهر

                           تبريز

دانشگاه علمی وکاربردی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.